-25%

Ασφαλτικές Μεμβράνες

Sika Waterbar® O-25L SH

109,22  Με ΦΠΑ
-25%

Γαλακτώματα

SikaCem® ExtraBond-100 20KG

76,44  Με ΦΠΑ
-25%

Γαλακτώματα

SikaCem® Désactivant 4-6 20LT

202,18  Με ΦΠΑ
-25%

Γαλακτώματα

SikaCem® Désactivant 2-4 20LT

233,43  Με ΦΠΑ
-25%

Γαλακτώματα

Sika® Antisol® S 20KG

56,17  Με ΦΠΑ
-25%

Γαλακτώματα

Sika® Antisol® E 25KG

78,12  Με ΦΠΑ
-25%

Γαλακτώματα

Sika® Separol® W-320 20LT

111,60  Με ΦΠΑ
-25%

Γαλακτώματα

Sika® Separol® N 20LT

138,57  Με ΦΠΑ
-25%

Επισκευή Και Προστασία

Novocon® XR-1050 25KG

55,80  Με ΦΠΑ
-25%

Επισκευή Και Προστασία

SikaFiber® Force-50 5KG

52,40  Με ΦΠΑ
-25%

Γαλακτώματα

Sika® Antifreeze GR 20KG

55,80  Με ΦΠΑ
-25%

Γαλακτώματα

SikaRapid®-2 20KG

94,67  Με ΦΠΑ