-50%

Εξηλασμένη Πολυστερίνη

DOW SHAPEMATE 2500X600X100

28,64  14,32  Με ΦΠΑ
-50%

Εξηλασμένη Πολυστερίνη

DOW SHAPEMATE 2500X600X70

19,22  9,61  Με ΦΠΑ
-50%

Εξηλασμένη Πολυστερίνη

DOW SHAPEMATE 2500X600X50

13,89  6,95  Με ΦΠΑ
-50%

Εξηλασμένη Πολυστερίνη

DOW SHAPEMATE 2500X600X40

11,41  5,71  Με ΦΠΑ
-50%

Εξηλασμένη Πολυστερίνη

DOW SHAPEMATE 2500X600X30

8,99  4,50  Με ΦΠΑ
-50%

Εξηλασμένη Πολυστερίνη

DOW ROOFMATE 2500X600X50

13,64  6,82  Με ΦΠΑ
-35%

Εξηλασμένη Πολυστερίνη

DOW ROOFMATE 2500X600X40

7,87  5,12  Με ΦΠΑ
-50%

Εξηλασμένη Πολυστερίνη

DOW ROOFMATE 2500X600X30

8,62  4,31  Με ΦΠΑ
-50%

Εξηλασμένη Πολυστερίνη

DOW WALLMATE XENERGY 2500X600X60

16,00  8,00  Με ΦΠΑ
-50%

Εξηλασμένη Πολυστερίνη

DOW WALLMATE XENERGY 2500X600X50

13,21  6,61  Με ΦΠΑ
-50%

Εξηλασμένη Πολυστερίνη

DOW WALLMATE XENERGY 2500X600X30

8,12  4,06  Με ΦΠΑ
-50%

Εξηλασμένη Πολυστερίνη

DOW WALLMATE 2500X600X80

21,08  10,54  Με ΦΠΑ